Genel Bilgiler

Marmara Üniversitesi, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı, çevre-canlı ilişkilerini etkileyen çevre sorunları ve bu sorunların çözüm yolları alanlarında çok disiplinli, bilimsel ve uygulamaya dönük araştırma ve çalışmalar yapmak; toplumun çevre sorunlarına olan farkındalığını artırmak ve çeşitli bilimsel bulguları ve önerileri ilgili makamlara ve kamuoyuna aktarmaktır.

Merkez, üniversitemizin çeşitli birimlerindeki araştırıcı ve uzman elemanlar yardımıyla çevre sorunlarının belirlenmesine ve çözümlenmesine yönelen bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmaktadır. Çevre sorunları ile ilgili bilimsel yöntemleri saptamak için gerekli araştırmalar, deneysel incelemeler ve anket çalışmaları gibi faaliyetleri gerçekleştirmek için diğer kuruluşlarla işbirliği yapmakta veya bünyesi dışından uzmanlara çalışmalar yaptırmaktadır. Yerli ve yabancı uzmanlar tarafından seminerler verilmesini desteklemekte ve ulusal ve yabancı benzer kurumlarla ilişki kurarak işbirliği imkânları oluşturmaktadır. Ayrıca, çevre sorunları alanında uzmanlar yetiştirmek için gerekli eğitim olanaklarını sağlamak, amaç ve görevleri ile ilgili yayınlar yapmak, yasal ve idari önlemlerin alınması için bilimsel öneri ve dilekleri ilgililere duyurmak merkezin diğer faaliyetleridir.

2012 yılı Ekim ayında merkez müdürü ve yönetim kurulu değiştiği ve yeni yönetim kurulunu oluşturma çalışmaları devam ettiği için, dönem içinde yukarıda bahsi geçen faaliyetlerde kısa süreli duraksamalar ve azalmalar görülmüştür. 2013 yılında gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyetler ile merkez daha aktif hale getirilecektir.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

  -Merkez, kadrosundaki araştırıcı ve uzman elemanlar yardımıyla çevre sorunlarının belirlenmesi ve çözümüne yönelik bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak,
  -Çevre sorunları ile ilgili bilimsel yöntemleri saptamak için gerekli araştırma, laboratuar incelemeleri, deney ve anket gibi çalışmaları yapmak veya bu amaçla ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak veya bünyesi dışından uzmanlara çalışma yaptırmak,
  -Yerli ve yabancı uzmanlar tarafından konferanslar verilmesini ve seminerler yapılmasını sağlamak,
  -Ulusal ve yabancı benzer kurumlarla ilişki kurmak ve bunlarla işbirliği imkânları yaratmak
  -Çevre sorunları alanında uzmanlar yetiştirmek için gerekli eğitim olanaklarını sağlamak, lisansüstü çalışmalara bilimsel katkıda bulunmak.
  -Amaç ve görevleri ile ilgili yayınlar yapmak,
  -Yasal ve idari önlemlerin alınması için bilimsel öneri ve dilekleri ilgililere duyurmak.


Bu sayfa Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 25.10.2015 22:15:00 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM