MAREM PROJESİ

 

Merkezimiz 2009-2012 yılları arasında MAREM (Marmara Environmental Monitoring) projesi kapsamında yapılan çalışmalara katılmıştır. Marmara Denizinde bu yıllarda yapılan oşiniografik-hidrografik-biyolojik-kimyasal-sedimantolojik-klimatolojik istasyon çalışmalarına ait veriler ön raporlar şeklinde Marmara Üniversitesi ve Merkezimin yayınları olarak basılmıştır.

1.MARMARA DENİZİ'NİN DEĞİŞEN OŞİNOGRAFİK ŞARTLARININ İZLENMESİ PROJESİ (MAREM) 2009 SENESİ ÇALIŞMA VERİLERİ (Ön Raporlar)
Marmara Üniversitesi Yayın No:799
M.Ü. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın No:3

2.MARMARA DENİZİ'NİN DEĞİŞEN OŞİNOGRAFİK ŞARTLARININ İZLENMESİ PROJESİ (MAREM) 2010 SENESİ ÇALIŞMA VERİLERİ (Ön Raporlar)
Marmara Üniversitesi Yayın No:800
M.Ü. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın No:4

3.MARMARA DENİZİ'NİN DEĞİŞEN OŞİNOGRAFİK ŞARTLARININ İZLENMESİ PROJESİ (MAREM) 2011 SENESİ ÇALIŞMA VERİLERİ (Ön Raporlar)
Marmara Üniversitesi Yayın No:803
M.Ü. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın No:5


Bu sayfa Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 25.10.2015 22:23:13 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM